Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

Hedgehoginthefog
3854 fe00 390
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viapodprzykrywka podprzykrywka
Hedgehoginthefog
1833 5093 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viashakeme shakeme

February 21 2020

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Hedgehoginthefog
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Hedgehoginthefog
Zasadniczo żyjemy w czasach obojętności, a otacza nas taka wielka ilość informacji o innych osobach. Jak się chce, można je łatwo zgromadzić. A mimo to naprawdę mało wiemy o ludziach. 
— Haruki Murakami
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamessclew messclew
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog

February 19 2020

Hedgehoginthefog
8233 bd77 390
Reposted from0 0 viahavingdreams havingdreams
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viathealex thealex
Hedgehoginthefog
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie viaaksamitt aksamitt
Hedgehoginthefog
3365 05ca 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyslowyzlew myslowyzlew
Hedgehoginthefog
1997 5b98 390
Reposted frompiehus piehus viazakazane zakazane
Hedgehoginthefog
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek

February 11 2020

Hedgehoginthefog
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Hedgehoginthefog
9598 92dd 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaluna laluna

February 10 2020

Hedgehoginthefog

February 07 2020

Hedgehoginthefog

February 05 2020

Hedgehoginthefog
8561 5943 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl