Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

Hedgehoginthefog
Człowiek idzie przez teraźniejszość z zawiązanymi oczyma. Może jedynie przeczuwać i odgadywać, co właściciwie przeżywa. Dopiero później odwiązuje mu się chusteczkę z oczu, a on spojrzawszy w przeszłość, stwierdza, co przeżył i jaki to miało sens.
— Milan Kundera - Śmieszne miłości
Reposted fromintotheblack intotheblack viaolalaa olalaa

September 01 2017

Hedgehoginthefog
3027 8fac 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Reposted frommyrla myrla viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

August 17 2017

Hedgehoginthefog
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn vianieobecnosc nieobecnosc
Hedgehoginthefog
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Hedgehoginthefog
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissljud missljud

August 15 2017

Hedgehoginthefog
Reposted fromFlau Flau viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
5902 dc2a 390

August 04 2017

Hedgehoginthefog
7933 c2ae 390
Hedgehoginthefog
7379 7c67 390

August 01 2017

Hedgehoginthefog
Reposted fromFlau Flau viamiszken miszken

July 31 2017

Hedgehoginthefog
1778 7c03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Hedgehoginthefog
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Hedgehoginthefog
6368 a800 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 24 2017

6269 8db8 390
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae
Hedgehoginthefog
8782 2bd4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Hedgehoginthefog
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl