Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

Hedgehoginthefog
4416 4b78 390
Reposted fromtrickster trickster viaanuszka anuszka

March 31 2017

3570 23d2 390
Reposted fromabsolem absolem viablubra blubra
Hedgehoginthefog
1895 03f2 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Hedgehoginthefog
2638 7c3d
Reposted fromloverdose loverdose viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Hedgehoginthefog
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz
Hedgehoginthefog
9535 69f8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
Hedgehoginthefog
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Hedgehoginthefog
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

March 27 2017

Hedgehoginthefog
3200 5331 390
Reposted fromlaluna laluna viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Hedgehoginthefog
1025 be89 390
Hedgehoginthefog
0958 936f 390
Hedgehoginthefog
7948 8c9f 390
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

March 22 2017

Hedgehoginthefog
8148 8c3d 390
Reposted frompesy pesy viaretro-girl retro-girl
Hedgehoginthefog
6817 3945 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Hedgehoginthefog
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Hedgehoginthefog
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viamirabell mirabell
Hedgehoginthefog
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso

March 06 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl