Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Hedgehoginthefog
8148 8c3d 390
Reposted frompesy pesy viaretro-girl retro-girl
Hedgehoginthefog
6817 3945 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Hedgehoginthefog
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Hedgehoginthefog
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viamirabell mirabell
Hedgehoginthefog
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso

March 06 2017

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Kobiety bez charakteru podążają za modą, kobiety pretensjonalne doprowadzają ją do przesady, kobiety zaś obdarzone dobrym smakiem wdają się z nią w przyjazne układy.
— Émilie du Châtelet
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 18 2017

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
6368 9d73 390
Reposted frommslexi mslexi viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
0824 c8d8 390
Reposted fromlouse louse viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viakrainakredek krainakredek
Hedgehoginthefog

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viapimpmyheart pimpmyheart

February 14 2017

Hedgehoginthefog
9311 2513 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapalina palina

June 18 2015

Hedgehoginthefog
2746 d9f9 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakrainakredek krainakredek
Hedgehoginthefog
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
Reposted fromcasanovared casanovared viacytaty cytaty
Hedgehoginthefog
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Hedgehoginthefog
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— John Green– Papierowe miasta
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSearchYourWay SearchYourWay

June 15 2015

Hedgehoginthefog
4676 3b1f 390
Reposted fromrol rol viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl