Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadoubleespresso doubleespresso
Hedgehoginthefog
7206 e655 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapimpmyheart pimpmyheart
Hedgehoginthefog
Reposted fromtoft toft viapimpmyheart pimpmyheart
Hedgehoginthefog
4106 5c4b 390
Reposted frompesy pesy viapimpmyheart pimpmyheart
Hedgehoginthefog

June 03 2017

Hedgehoginthefog
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
Hedgehoginthefog
I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Hedgehoginthefog
0138 a30b 390
Reposted fromtfu tfu viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
7329 460b 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
Reposted fromSixtus Sixtus viacheersbaby cheersbaby

May 17 2017

Hedgehoginthefog

May 15 2017

Hedgehoginthefog
4448 90b1 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog

May 04 2017

Hedgehoginthefog
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream

May 03 2017

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
5862 188c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl

April 25 2017

Hedgehoginthefog
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Hedgehoginthefog
Reposted frommesoup mesoup viamirabell mirabell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl