Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Hedgehoginthefog

Kim zostałem i dlaczego??
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

December 02 2017

Hedgehoginthefog
Od dzieciństwa wpaja się nam, by dbać o innych, a niestety niejednokrotnie pomijana jest najważniejsza lekcja, jaką jest to, by w pierwszej kolejności, jednak zadbać o siebie. Często widzę „bohaterki”, które poświęcają własne szczęście, żeby innym było dobrze. Brzmi zaszczytnie? Dla mnie to jest po prostu smutne.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/04/25/postaw-siebie-na-pierwszym-miejscu/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
Hedgehoginthefog
4601 5ef7 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Hedgehoginthefog

November 27 2017

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaybeyou maybeyou
Hedgehoginthefog
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaintimates intimates
Hedgehoginthefog
Reposted fromcomiczynka comiczynka viasection section
2706 d302 390

(comic by Books of Adam)

Hedgehoginthefog
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Hedgehoginthefog
4080 24f8 390
Reposted fromnonperfect nonperfect via000monnnn066 000monnnn066

November 25 2017

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
Hedgehoginthefog
2644 7131 390
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viadzony dzony
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd
Przecież to wszystko policzone już jest
Wszyscy chcą coraz więcej mieć
Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest
Ukojenie tak trudno odnaleźć
A z nadmiaru tak łatwo oszaleć
— T.Love Siedem
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

November 15 2017

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Reposted fromFlau Flau viacheersbaby cheersbaby
Hedgehoginthefog
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl