Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

Hedgehoginthefog
4558 909c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialady-fraser lady-fraser
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
3996 562d 390
Reposted fromsavatage savatage viaSenyia Senyia
Hedgehoginthefog
1472 1bf9 390

Livin' the life
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

October 18 2017

Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaavooid avooid
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobby dobby
Hedgehoginthefog
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby

October 17 2017

Hedgehoginthefog
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
7053 c500 390
Reposted frompesy pesy viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik

October 14 2017

4135 a40a 390
Reposted fromselkies-song selkies-song viaoczekiwania oczekiwania
Hedgehoginthefog
6361 8790 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaSenyia Senyia
Hedgehoginthefog
Hedgehoginthefog
6157 f3ac 390
Reposted fromzciach zciach viadzony dzony
Hedgehoginthefog

October 13 2017

Hedgehoginthefog
6111 dd63 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
Hedgehoginthefog
7230 d04c 390
Reposted fromjottos jottos viacheersbaby cheersbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl